https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Cho thuê MT 124 Cống Quỳnh, phường, Quận 1, S: 5x18m, 2L, 160 tr/th
Cho thuê MT 124 Cống Quỳnh, phường, Quận 1, S: 5x18m, 2L, 160 tr/th