https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Cho Thuê Nhà MT Lương Hữu Khánh, Quận 1, DT: 4.5x20m, 5 lầu
Cho Thuê Nhà MT Lương Hữu Khánh, Quận 1, DT: 4.5x20m, 5 lầu