https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
MT 337 đường Tô Hiến Thành, P.12, Quận 10, DT: 9x16m, 3 lầu
MT 337 đường Tô Hiến Thành, P.12, Quận 10, DT: 9x16m, 3 lầu