https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
MT Ngay Công Quỳnh, 4 lầu thang máy, giá 90 Triệu/tháng
MT Ngay Công Quỳnh, 4 lầu thang máy, giá 90 Triệu/tháng