https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Toà nhà MT Nguyễn Văn Giai, Quận 1, Hầm 7 lầu, 105 triệu/tháng
Toà nhà MT Nguyễn Văn Giai, Quận 1, Hầm 7 lầu, 105 triệu/tháng