https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
The Grand Manhattan - Quận 1
  • Địa chỉ: quận 1, thành phố hồ chí minh
  • Số điện thoại: 0906681528
  • Tiến độ: đang bán
  • Diện tích: 14.002 m2
  • Giá tham khảo: từ 121 triệu/m2
Line Bottom
Line Bottom
Anh Quang
Anh Dương