https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
HXH Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Giá 11 tỷ, 57m2
HXH Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Giá 11 tỷ, 57m2