https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
HXT đường CMT8. Quận 3. DT:4x16m, giá 10.5 tỷ
HXT đường CMT8. Quận 3. DT:4x16m, giá 10.5 tỷ