https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Bán Khách sạn 1 Hầm 6 Lầu, MT Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Giá 58 tỷ
Bán Khách sạn 1 Hầm 6 Lầu, MT Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Giá 58 tỷ