https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Bán Toà Nhà Trần Quang Diệu, Quận 3, DT: 15x20m, 1 Hầm 8 tầng, 90 tỷ
Bán Toà Nhà Trần Quang Diệu, Quận 3, DT: 15x20m, 1 Hầm 8 tầng, 90 tỷ