https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Mặt tiền Hồ Văn Huê , Phường 9 ,Phú Nhuận, .DT 4X10M, Nhà 1 trệt . 2 lầu .
Mặt tiền Hồ Văn Huê , Phường 9 ,Phú Nhuận, .DT 4X10M, Nhà 1 trệt . 2 lầu .