https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Mặt tiền Kinh Doanh Đường Bùi Đình Tuý, P.12, DT: 92m2, Xây dựng 300m2 sàn
Mặt tiền Kinh Doanh Đường Bùi Đình Tuý, P.12, DT: 92m2, Xây dựng 300m2 sàn