https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Quận 3, 8x20m, 2 lầu 92 tỷ
Mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Quận 3, 8x20m, 2 lầu 92 tỷ