https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
MT Hồ Xuân Hương, P.6, Quận 3, DT: 3.7x22m, 3 lầu, 24.8 tỷ
MT Hồ Xuân Hương, P.6, Quận 3, DT: 3.7x22m, 3 lầu, 24.8 tỷ