https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Nhà mặt tiền đường 3/2, khu áo cưới, dối diện maximax, DT: 4x18m, 3 lầu
Nhà mặt tiền đường 3/2, khu áo cưới, dối diện maximax, DT: 4x18m, 3 lầu