https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Nhà MT Bùi Đình Tuý, P.24, Q.Bình thạnh, DT: 4x14m, Giá: 12.3 tỷ
Nhà MT Bùi Đình Tuý, P.24, Q.Bình thạnh, DT: 4x14m, Giá: 12.3 tỷ