https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Nhà Mt Đường Lê Thị Riêng, Q.1, DT: 4x16m, Xây 2 lầu, giá 21,5 tỷ
Nhà Mt Đường Lê Thị Riêng, Q.1, DT: 4x16m, Xây 2 lầu, giá 21,5 tỷ