https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Sang nhà hàng MT Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, DT: 13x27m, 2 tầng
Sang nhà hàng MT Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, DT: 13x27m, 2 tầng