https://bannhaquan1.vn/files/banner/yrofq.jpg
https://bannhaquan1.vn/files/banner/ntbae.jpg
Toà nhà 2 MT Nguyễn Văn Thủ, Q.1, DT: 8.5x18m, 7 Lầu, 75 tỷ
Toà nhà 2 MT Nguyễn Văn Thủ, Q.1, DT: 8.5x18m, 7 Lầu, 75 tỷ